top of page

Tallinn-Helsinki digitaalne dünaamiline rohemudel (GreenTwins)

Ehitatud keskkonna, taimestiku ja inimeste ühendamine linna digitaalsete kaksikute abil

PILOOTPROJEKTI KIRJELDUS

about the pilot

GreenTwins projektil on kaks eesmärki:

-  luua ja visualiseerida kasutajasõbralike liideste abil digitaalne taimestiku kiht Helsingi ja Tallinna linnade jaoks;

-  luua kasutajasõbralikud füüsilised ja virtuaalsed ruumid avalikkuse osalemiseks ja koostööks.

 

Seega on GreenTwins'i eesmärk tuua esile linnataimestiku tähtsust kodanike heaolule, prognoosida ja visualiseerida linnataimestiku ajalisi ja hooajalisi muutusi ning kaasata kodanikke linna haljasalade kujundamisse.

GreenTwins pilootprojekti tulemused on järgmised:

Digitaalsed vahendid: Virtual Green Planner (VGP) ja Urban Tempo (UT)

VGP on Unity mängumootoril põhinev 3D-rakendus haljasalade kaasprojekteerimiseks. See on eelkõige mõeldud aktiivsetele kodanikele alternatiivsete linnavisioonide loomiseks ja nende üle arutlemiseks. UT on COVISE'il põhinev 3D laiendatud reaalsuse rakendus roheliste alade realistlikuks visualiseerimiseks. See on mõeldud professionaalidele ja aktiivsetele kodanikele vahendina, et vaadata linnataimestiku ajalisi ja hooajalisi muutusi.

Taimestiku kiht Urban Digital Twin (UDT) jaoks:

Digitaalne taimede raamatukogu laiendab UDT-d, luues dünaamilise digitaalse linnataimestiku kihi. Dünaamiline aspekt on GreenTwinsi projekti peamine uuendus. Taimestiku kiht sisaldab taimede 3D-mudeleid ja teavet nende kasvumustrite ja kohalike kliimatingimuste ning hooajaliste muutuste kohta. Seega võimaldab taimestikukiht spetsialistidel ja aktiivsetel kodanikel vaadata, kuidas linnade haljasalade visuaalne välimus ja ökosüsteemi teenused tõenäoliselt muutuvad aja jooksul ja sõltuvalt aastaajast. Taimestiku kihti kasutatakse digitaalsetes tööriistades VGP ja UT.

Füüsiline ruum:

AvaLinn (Open City, est.) Smart City Planning Hub Tallinna kesklinnas aadressil Kaarli pst 1 on füüsiline ruum, mis on varustatud moodsa visualiseerimistehnoloogiaga, et hõlbustada digitaalselt toetatud osalemist ja koostööd linnaplaneerimises. See füüsiline ruum võimaldab tuua erinevad sidusrühmad - sõltumata nende digitaalse kirjaoskuse tasemest - planeerimisaruteludesse ja otsuste tegemisse. Digitaalseid vahendeid nähakse aga üksnes vahendina, mille abil luuakse ühine arusaam ehituskeskkonna tulevastest muutustest.

Pilootprojektide elluviimist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Eesti Haridus- ja Teadusministeetriumi rahastatav projekt "Targa linna tippkeskus". 

AvaLinn Smart City Planning Hub concept. Interior design by Velvet OU..png

VAATA GREENTWINS PILOOTPROJEKTI TUTVUSTAVAT VIDEOT

video

GREENTWINS PILOOTPROJEKTI LAHENDUS

GreenTwinsi pilootprojektis loodud lahendused aitavad integreerida rohelise teabe ehk linnataimestiku kihti linnaplaneerimisse. Erinevalt teistest sarnastest lahendustest hõlmavad GreenTwinsi lahendused haljastuse ajalist ja hooajalist aspekti, võimaldades prognoosida ja visualiseerida haljastuse muutusi aastate ja hooaegade lõikes.

Photo 2. Urban Tempo. March_Arpil 2022.JPG
solution

GreenTwinsi piloodilahendus on mõeldud:


- Linnadele ja maakonnadele

- Tarkvarafirmadele, kes pakuvad linnade modelleerimise ja linnaandmete teenuseid

- Haridusasutustele

GreenTwinsi pilootprojekt pakub:

- Lahendusi linnataimestiku suuremahuliseks kaardistamiseks, kasutades ortofotode tehisintellekti analüüsi
- Linnataimestiku modelleerimist ja visualiseerimist 3D-rakendustes Virtual Green Planner (kontseptuaalne visualiseerimine) ja Urban Tempo (realistlik visualiseerimine)
- Hübriid- ja digivahendeid erinevate sidusrühmade (kodanikud, arendajad jne) hõlpsamaks kaasamiseks planeerimisaruteludesse
- Füüsilist ruum koos digitaalsete vahenditega Tallinna kesklinnas (Kaarli pst 1) erinevate teemade arutelude jaoks
- Konsultatsioone linnataimestiku kaardistamise, modelleerimise ja visualiseerimise ning haljastuse kihi integreerimise kohta olemasolevatesse linnaandmebaasidesse

Vaata kuidas Virtual Green Planner töötab!

KONTAKTID

Fabian Dembski.jpg

Pilootprojekti juht

Prof. Fabian Dembski

fabian.dembski@taltech.ee

Aija Staffans.jpg

Pilootprojekti juht

D.Sc. Aija Staffans

aija.staffans@aalto.fi

Viktorija Prilenska.JPG

Pilootprojekti juht

Viktorija Prilenska, PhD

viktorija.prilenska@taltech.ee

Partnerlinnad: Tallinn, Eesti and Helsinki, Soome

Tallinna Linna leht pilootprojektide

GreenTwins Facebooki leht: www.facebook.com/GreenTwinsProject

contacts

GREENTWINSI PILOOTPROJEKT MEEDIAS

Media

ARTIKLID GREENTWINSI PILOOTPROJEKTIST

Articles
bottom of page