top of page

Linnaplaneerimise heaolu skoor

PILOOTPROJEKTI KIRJELDUS

Pilootprojekti eesmärk on ületada lõhe linnaplaneerijate ja linnaelanike vahel loodava heaoluskoori abil. Skoor on uuenduslik meetod ja tööriist, mis ühendab kvantitatiivseid füsioloogilisi ja subjektiivseid psühholoogilisi näitajaid, et hinnata keskkondi, mis pole mitte ainult turvalised ja mugavad, vaid ka huvitavad või meeldivad või vastupidi, et määratleda keskkondi, mis on ebaturvalised, stressirohked, ülestimuleerivad või ebaatraktiivsed.

Tulemuseks on heaolu skoori ja sellega seotud parameetrite

visualiseerimine kaardikihtidena, pakkudes sealhulgas juhised andmete tõlgendamiseks ja kasutamiseks linnaplaneerimise töövoos. Heaolu skoori saab kasutada ka sisendina linna kliimaprobleemide lahendamise planeerimisel. Heaolu tõus linnas, näiteks inimese ja keskkonna paremad suhted, loovad omakorda üldise kaasmõju, mis aitab kaasa turvalise ja vaimselt, füüsiliselt, sotsiaalselt, majanduslikult tervema linna arengule. Projekti pilootlinnaks on Narva, kus heaolu skoor annaks täiendava sisendi, et teha otsuseid oma elurajoonides vajalike parenduste kohta leidmaks uusi võimalusi kodanike ja investeeringute hoidmiseks ja meelitamiseks.

Pilootprojekti meeskonda kaasatakse ka teisi linnasid, kuna eesmärgiks on välja töötada ja valideerida FinEst Targa Linna Tippkeskusele uus teenus, mis pakuks praktilist väärtust ka teistele Euroopa linnadele.

Pilootprojektide elluviimist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Eesti Haridus- ja Teadusministeetriumi rahastatav projekt "Targa linna tippkeskus". 

Projekti kirjeldus

VAATA HEAOLU SKOORI PILOOTPROJEKTI TUTVUSTAVAT VIDEOT

Videod

VAATA KUIDAS TEHTI UURINGUID NARVAS

LINNAPLANEERIMISE HEAOLU SKOORI TEENUS

Kuidas tunnevad inimesed ennast peaväljakul, pargis, oma elamurajoonis? Mis mõjub seal tuju või turvatunnet tõstvalt, mis vastupidi - tekitab stressi või hirme? 

Kuidas aru saada, kas uuendused, mida oma linnaruumis teete, aitavad kaasa elanike heaolu tundele teie linnas või vastupidi?

Teenus

Heaolu skoor on töövahend, mille abil saate teha linnaruumi edasiarendamisel tõenduspõhiseid otsusteid, et elanike arv teie linnas kasvaks või stabiliseeruks ja ka erainvestorid sooviksid teie linnas teha uusi arendusi.

Heaolu skoor on meetod, kus mõõdetakse teie linnas teie poolt valitud kohtades elanike füüsilisi ja psühholoogilisi parameetreid. Sellele lisatakse info linnaruumi kvaliteedi analüüsi baasil. Tulemuseks on linna kaardil visualiseeritud kiht koos heaolu skoori parameetritega ning juhtnööridega selle mõistmiseks ja arvestamiseks linna planeerimisel.

wbs1_est.png

Kui olete koostamas oma linna üldplaneeringut või planeerimas ühe konkreetse koha uuendusi, siis on heaolu skoor tubli abimees, mis võimaldab arvesse võtta ka elanike heaolu ja potentsiaalselt ka seda tõsta.

Teenuse komponendid, millest saab valida endale vajaliku:

wbs3_est.JPG

Väärtused linnale:

- Teaduslikult mõõdetud arusaam, kuidas linna elanikud ennast teie linna olulistes kohtades tunnevad, et arendada oma linna paremaks elukeskkonnaks

- Tööriist, millega saate planeerida konkreetse arenduse eelset ning järgset olukorda linnaelanike heaolu aspektist – linn saab mõõta investeeringu mõju elanike heaolu kasvule ning põhjendada seda selgemalt linnaelanikele ja ka investoritele

wbs4_est.png

VAATA HEAOLU SKOORI TEENUST TUTVUSTAVAT VIDEOT

service video

KONTAKTID

Ivo Fridolin.jpg

Pilootprojekti juht

Ivo Fridolin

ivo.fridolin@taltech.ee

Külle Tärnov.jpg

Pilootprojekti juht


Külle Tärnov

kulle.tarnov@taltech.ee

Partnerlinn: Narva Linn

Partnerlinna veebileht pilootprojektile:  www.narva.ee/heaoluskoor 

juhid ja partner

PILOOTPROJEKT MEEDIAS

-  "Narva hakkab selgitama välja linnaelanike lemmikkohti" Põhjarannik (01.02.2022) 

-  "Нарвская студия: народу важно"  ETV + (05.11.2022)

-  "Huvitaja"  Vikerraadio (15.02.2023)

-  "Ilmaparandaja: Loodus, inimene ja linn"  Raadio Kuku (13.05.2023)

-  "Kuku pärastlõuna"  Raadio Kuku (18.05.2023)

 "Кофе+" ETV +  (26.05.2023)

"Teadlased uurisid, kuidas inimesed end Narva linnas tunnevad"  Postimees - Teadus (27.05.2023)

"Terevisioon" ETV (alates 01:51:08) (07.06.2023)

meedia ja artiklid

ARTIKLID PILOOTPROJEKTIST

SÜNDMUSTE SALVESTUSED

Sündmused
bottom of page