top of page

Tuleviku transpordi ökosüsteem

PILOOTPROJEKTI KIRJELDUS

About

Projekti idee on pakkuda uudne lahendus ühis- ja nõudepõhise transpordisüsteemi haldamiseks, kus olemasolevatele ühistranspordi vahenditele lisanduvad tulevikus isejuhtivad viimase-miili minibussid ja mikromobiilsuse lahendused. 

Pilootprojekti üheks peamiseks väljundiks on avatud infovahetuse platvorm, mis ühendab olemasolevaid ja uusi andmekogusid ning teenuseid. Loodud platvormi testitakse pilootprojektis, mis katsetab avatud tarkvaralahendust ühistranspordi terviksüsteemina alates reisija koduuksest (pilootprojekti puhul Järveküla, Rae vald) kuni pealinna transpordi sõlmpunktideni, nagu Ülemiste ja Tallinna sadam. 

Pilootprojekt sisaldab praktilist nõudluspõhist teenust isejuhtivate bussidega eeslinnades, mis ühendatakse üldise ühistranspordivõrguga ja mikromobiilsuse pakkujatega pealinnas. Isejuhtivate busside loomisel taaskasutatakse oma eluea lõpetanud elektrisõidukeid, muutes isejuhtivad bussid kohalikele omavalitsustele taskukohaseks.   

Projekti tulemusena loodame saavutada targa linna tulevikutranspordi mudeli ja avatud tarkvaralahenduse, mida on testitud reaalses linnakeskkonnas. Lisaks on loodud piloodi raames läbitud teekondadest suurandmete avatud andmekogu, mis võimaldab luua uudseid tehisintellektil põhinevaid teenuseid. Projekti peamised partnerid on Tallinna linn ja Rae vald, lisaks mitmed väliseid partnereid nii valitsusasutustest, eraettevõtlusest kui ka mittetulundusorganisatsioonidest. 

Pilootprojektide elluviimist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Eesti Haridus- ja Teadusministeerium 

_U2A3725s.jpg
DSC00559.jpg

VAATA TULEVIKU TRANSPORDI PILOOTPROJEKTI TUTVUSTAVAT VIDEO

Video

TULEVIKU MOBIILSUSE TEENUS

service

Tuleviku mobiilsuse pilootprojekti lahendus on eelkõige suunatud:  
 

-  Kohalike omavalitsuste ühistranspordi teenuse eest vastutajatele 

-  Tehnoparkide jt tööstusalade omanikele – organisatsioonid ja ettevõtted, kes soovivad pakkuda oma haldusalas nõudepõhist isejuhtivatel minibussidel baseeruvat liikuvusteenust. 

-  Tarkvara ettevõtted ja arendusosakonnad, kes arendavad tuleviku mobiilsuslahendusi ja isejuhtivate minibusside haldustarkvara

Loodud tarkvaralahendus võimaldab ühendada erinevad transpordiga seotud teenused ja andmekogud omavahel terviksüsteemiks. See võimaldab omakorda kohalikul omavalitsusel pakkuda mugavat ja vajadustele vastavat liikuvusteenust. Tegemist on avatud lähtekoodiga tarkvaralahendusega, mis kasutab Eesti riigi tuntud X-tee turvaarhitektuuri ja on kohandatud transpordisektorile. Loodud lahendus võimaldab mugavamalt korraldada tulevikus nõudepõhist ühistransporditeenust haja-asustusega aladel elavatele inimestele, lisades esimese või viimase kilomeetri liikuvusteenuse. Tulevikus hakkavad antud teenust tellimusepõhiselt pakkuma isejuhtivad minibussid, kattes vahemaad kohaliku ühistranspordipeatuseni või teiste kesksete teenusteni, nagu näiteks koolid, lasteaiad, kaubandus- või tervisekeskused. 

DSC00622.jpg

Kodanikud saavad tellida oma nutitelefoniga transpordi täisteenust kasutades MaaS (mobiilsus kui teenus) rakendust teekonna planeerimiseks. Rakendust saab kasutada näiteks tellitud isejuhtiva bussi jätkutranspordiga ühildamiseks, piletiostudeks või teiste transpordiga seotud teenusteks (sõidugraafikute planeerimiseks, piletite reserveerimiseks või ostuks) ning teiste transpordiliikide kasutamiseks (e-tõukerattad, autorent jne). Selline terviklahendus annab omakorda võimaluse koondada kõik inimese liikuvusega seotud mobiilsed vajadused ühte kohta.

Juhendi eksperimentaalse MaaS XT UI äpi kasutamiseks leiate SIIT

KONTAKTID

Raivo Sell.jpg

Pilootprojekti juht


Prof. Raivo Sell

raivo.sell@taltech.ee

Krister Kalda.jpg

Pilootprojekti juht

Krister Kalda

krister.kalda@taltech.ee

Partnerid: Tallinna linn, Rae Vald

Tallinna linna leht pilootprojektile

Contact

ARTIKLID TULEVIKU MOBIILSUSE PILOOTPROJEKTIST

Articles

TULEVIKU MOBIILSUSE PILOOTPROJEKT MEEDIAS

bottom of page