top of page

Renoveerimisstrateegia tööriist (RESTO)

PILOOTPROJEKTI KIRJELDUS

Renoveerimisstrateegia tööriista (RESTO) piloodi eesmärgiks on välja arendada innovatiivne digitaalne platvorm omavalitsustele ja kinnisvara suurhaldajatele, et olla valmis meid ees ootava renoveerimislaine väljakutsetele. Tööriist kombineerib rohepöörde ja digipöörde lahendused, et optimeerida vajalikke investeeringuid nende hoonetesse.

Pilootprojekt viiakse ellu koos Võru linnavalitsusega sealses kesklinnas. Tööriist võimaldaks hinnata alternatiivsete investeeringute mõju tehnoloogiate, hoonete disaini, linnaplaneerimise ja ärimudelite osas. Platvormina kasutatakse Ehitisregistri digitaalse kaksiku andmeid. Piloodis kasutatakse Targa linna tippkeskuse DigiAuditi poolt välja töötatud hoonete automaatse energiakasutuse jälgimist. Täiendavalt kaasatakse analüüsi erinevate avalike andmebaasides olevat infot ja võimalik on arvesse võtta ka erinevaid renoveerimise piiranguid näiteks muinsuskaitsest või miljööväärtuslikkusest tulevad nõuded, energiatõhususe taseme ning keskkonna eesmärgid, rahalised piirangud jne.

RESTO võimaldab linnadel ja kinnisvara suuromanikel lihtsamalt määrata, luua, simuleerida ja analüüsida nende hoonete ja linnaosade renoveerimise stsenaariume piirkondlikul tasemel ning teha selle baasil mõistlikke otsuseid tuleviku eesmärkide täitmiseks.

Pilootprojektide elluviimist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Eesti Haridus- ja Teadusministeetriumi rahastatav projekt "Targa linna tippkeskus". 

About the pilot
Koos piirkonnaga.png

VAATA RESTO PILOOTPROJEKTI TUTVUSTAVAT VIDEOT

Pilot video

RESTO PROJEKTI TEENUS EESTI LINNADE AMETNIKELE

RESTO mudel võimaldab mõne minutiga kokku panna linnakvartali või piirkonna renoveerimise strateegia, mis näitaks:

-  Milliseid hooneid tuleks esmajärjekorras renoveerida, et vähendada piirkonna energiatarvet ja süsinikuheitmeid;

-  Milliseid tehnilisi lahendusi tuleks iga hoone juures kasutada et saavutada A või B klassi energiatõhususe tase;

-  Kui palju tuleks iga hoone ja hoonegrupi renoveerimiseks investeerida, milline on tasuvusaeg;

-  Kui palju vähenevad piirkonnaga seotud süsinikuheitmed;

-  Hinnata erinevate küttelahenduste kasutamise ratsionaalsust antud piirkondades.

RESTO aitab kohalikul omavalitsusel kiirelt nõustada ka hoonete omanikke soovitamaks neile kõige ratsionaalsemaid renoveerimise plaane ning toetada ka rahastamist. Renoveeritud hooned muudavad linnakeskkonna atraktiivsemaks ning loovad eeldused kinnisvara väärtuse kasvuks. TalTech on valmis strateegiate rahastamiseks aitama kaasa ka vastavasisuliste granditaotluste koostamisel.

City officials an politicians abroad

RESTO PROJEKTI TEENUS EESTI KINNISVARA SUUROMANIKELE

RESTO mudel võimaldab mõne minutiga kokku panna teile kuuluvate hoonete renoveerimise strateegia, mis näitaks:

-  Milliseid hooneid tuleks esmajärjekorras renoveerida et vähendada energiatarvet ja süsinikuheitmeid;

-  Milliseid tehnilisi lahendusi tuleks iga hoone juures kasutada et saavutada A või B klassi energiatõhususe tase;

-  Kui palju tuleks iga hoone ja hoonegrupi renoveerimiseks investeerida, milline on tasuvusaeg;

-  Kui palju vähenevad hoonetega seotud süsinikuheitmed (järjest olulisemaks muutuv kinnisvara üüri- ja müügiargument).

Real estate owners abroad

Samas eeldab RESTO, et ehitisregistris olevad andmed hoone kohta oleks õiged, seega tuleb enne RESTO kasutamist tegeleda ka andmete korrastamisega. Ka selles osas saab RESTO kaasa aidata kuvades mõne hetkega hooned kus võib kahtlustada et andmed on korrast ära, aga see on eraldi teenus.

KONTAKTID

avatar.jpeg

Pilootprojekti juht

Targo Kalamees

targo.kalamees@taltech.ee

Einari Kisel.jpg

Pilootprojekti juht


Einari Kisel

einari.kisel@taltech.ee

Partnerlinn: Võru Linn

Partnerlinna veebileht pilootprojektile

contacts

PILOOTPROJEKT MEEDIAS

articles
bottom of page