top of page
shutterstock_1031105437.jpg

Targa linna ideekonkurss 2023

Targa linna ideekonkurss – loome koos targemaid ja õnnelikumaid linnu!

 

FinEst Targa Linna Tippkeskus käivitab uue targa linna ideekonkursi. Konkursi eesmärk on koguda kokku probleemid ja väljakutsed, millega linnad silmitsi seisavad, valida neist kriitilisemad ning luua neile teaduspõhised lahendused.

Lahenduste loomiseks käivitame 2024. aasta novembris neli uut pilootprojekti, millest

 • 2 projekti on suuremad, kestvusega 36 kuud ja eelarvega u 1,26 miljonit eurot;

 • 2 projekti on keskmise suurusega, kestvusega 24 kuud ja eelarvega u 860 000 eurot.

 

​Pilootprojekti partneriteks peab olema kaks linna, millest vähemalt üks on Eestist ja üks välisriigist.

Pilootprojektide tulemusena tuuakse turule uued tooted ja teenused, mis muudavad linnad nutikamaks, vastupidavamaks ja suurendavad elanike rahulolu.

Kuidas osaleda?

Linnad

 1. Osalege 23. augustil linnaliste väljakutsete veebiseminaril. Registreeru seminarile SIIN

 2. Pakkuge 30. septembriks oma linna väljakutse või probleem, mida saaks nutikalt lahendada. Tutvustage seda teadlastele meie 18. oktoobri töötoas. 

  Täida vorm ja saada oma linna väljakutse aadressile smartcity@taltech.ee 
  Vorm on allalaadimiseks saadaval SIIN
  Vorme ei ole vaja allkirjastada. Iga omavalitsus võib esitada 1-3 väljakutset 2-3 leheküljel.
  Vorm palume täita inglise keeles

   

 3. 1. oktoobrist kuni 18. oktoobrini on teil on võimalus näidata oma huvi 1-5 väljakutse vastu, mis on saadetud teise linna poolt 

 4. Osalege aktiivselt võimalike lahenduste valimisel (nov-dets 2023, sh 13. detsembri töötoas).

 5. Valmistage 29. veebruariks 2024 koos teadus- ja arendusmeeskonna ja veel vähemalt ühe linnaga esmane pilootprojekti ettepanek. Igas projektis peab olema vähemalt üks Eesti ja üks välismaa linn.

 6. Valideerige lahenduse ideed ja valmistage ette pilootprojekti täistaotlus (aprill–aug 2024). 

 7. Alustage pilootprojekti elluviimist, olles katseprojekti läbiviimise linnaks (nov 2024). 

 

Teadlased, insenerid ja arendajad 

 1. Tutvuge linnade väljakutsete ja probleemidega 18. oktoobri töötoas. Kõik väljakutsed avaldame ka meie kodulehel.

 2. Pakkuge oma lahendusideed välja 30. novembriks 2023. 

 3. Leidke oma ideele parimad pilootlinnad meie 13. detsembri töötoas. 

 4. Valmistage 29. veebruariks 2024 koos ühe Eesti ja ühe välismaa linnaga esmane pilootprojekti ettepanek.

 5. Valideerige lahendusideed ja valmistage ette pilootprojekti täistaotlus (aprill–august 2024) 

 6. Saage pilootprojekti juhtivteadlaseks või projektijuhiks FinEst Targa Linna Tippkeskuses või projekti tiimiliikmeks* (alates nov 2024). 

* Pilootprojekti tiimidesse saame palgata inimesi FinEst Targa Linna Tippkeskuse kaudu. Samuti TalTechi töötajaid, sh neid, kes juba töötavad Targa Linna Tippkeskuses. 2024. aastal alustavate pilootprojektide puhul eeldame, et juhtivteadlane ja projektijuht asuvad tööle FinEst Targa Linna Tippkeskusesse. 

 

Ettevõtted

 1. Tutvuge linna väljakutsetega 18. oktoobri töötoas või meie kodulehel.

 2. Tutvuge võimalike lahendustega ja osalege nende viimistlemisel. Jälgige meie kodulehte ja liituge 13. detsembri töötoaga.

 3. Kui näete mõnes pilootprojekti idees äripotentsiaali, liituge selle tiimiga* ja tehke ühine pilootprojekti ettepanek hiljemalt 29. veebruariks 2024.

 4. Tehke häid pakkumisi valitud pilootprojektide hangetele alates 2024. aasta novembrist. 

 5. Võtke meiega ühendust juba loodud või loodavate targa linna lahenduste litsentseerimiseks. 

Eraettevõtteid me partnerina rahastada ei saa, kuid saate liituda omafinantseeringuga ja saada loodavale lahendusele kommertsialiseerimispartneriks.

Targa linna ideekonkursi ajakava

Targa linna ideekonkursi kolmanda vooru kuulutame välja 2. juunil 2023. Pärast seda julgustame kõiki huvitatud linnajuhte koguma oma linnalisi väljakutseid.

1.jpg
2.jpg

Pilootprojektide kontseptsiooni hindamiseks moodustame neli hindamiskomisjoni. Sinna kuuluvad ettevõtluse, avaliku sektori ja akadeemilised eksperdid, sh targa linna tippkeskuse juht.

 

Pilootprojekti kontseptsiooni hindamisel võib olla mitu tulemust:

 • Järeldus, et pakutud lahendus ei toimi, ei ole teostatav, vajalik või soovitud.

 • Jätkamine pilootprojekti ettepanekuga. Valitakse maksimaalselt 8 pilootprojekti.

 • Ettepanek spin-off-ettevõtteks, mille üks omanik on FinEst Targa Linna Tippkeskus.

 

Lõpliku otsuse projektide jätkamise kohta teeb juhtrühm, kes tugineb hindamiskomisjonide tagasisidele.

Pilootprojektide ajakava

Pilootprojektid viiakse läbi kolmes etapis:

4.jpg

Pilootprojekte rahastavad Euroopa Regionaalarengu Fond ja Eesti Teadus- ja Haridusministeerium. Rahastus on antud FinEst Targa Linna Tippkeskuse jätkusuutlikkuse ülesehitamiseks ja Eesti linnade väljakutsete lahendamiseks.

 

Peagi jagame targa linna ideekonkursi uue vooru kohta rohkem infot. Samuti selgitame täpsemalt, kuidas saate osaleda põnevas ja kasulikus võimaluses ehitada nutikamaid ja inimsõbralikumaid linnasid! 

bottom of page