top of page

Targa linna pilootprojektide tulemused ja nende laiem kasutamine Eestis

5. mai 2023

FinEst Targa Linna Tippkeskuses on välja töötatud ja Eesti linnades katsetatud kuus uut targa linna lahendust.

Soovime teiega jagada pilootprojektide tulemusi ning kogemusi. Samuti leida koostöös parimaid võimalusi loodud lahenduste laialdaseks kasutuselevõtuks Eestis.

Pilootprojektidest on võimalik lähemalt lugeda ürituse ajakavast.

ASUKOHT: Tallinna Tehnikaülikool (Ehitajate tee 5, ruum U03-311)
KUUPÄEV & KELLAEG: 5. mai 2023, 10.00 - 14.00

Seminarile registreerimine on avatud kuni 01.05.2023

AJAKAVA

10.00 Hommikukohv

10.15 FinEst Targa Linna Tippkeskusest ja piloodiprogrammi kogemustest Külle Tärnov, FinEst Targa Linna Tippkeskuse innovatsioonijuht

10.30 Hoone energiatõhususe ja sisekliima audit reaalajas (DigiAudit) – digitaalne töölaud hoonete energiatõhususe ja sisekliima jälgimiseks, võrdluseks ja parandamiseks. Lahendust katsetati 45s haridushoones Tallinnas ja Tartus, sh TalTechi hoonetes - Martin Thalfeldt, TalTech 

10.50 Renoveerimisstrateegia tööriist (RESTO) – digitaalne tööriist kohalikele omavalitsustele piirkondlike hoonete renoveerimisstrateegia koostamiseks. Pilootprojektis loodi renoveerimisstrateegia Võru kesklinna kvartalile - Einari Kisel, FinEst Targa Linna Tippkeskus 

11.10 Energiavajaduste vähendamine mikrovõrkude ning energiasalvestite abil – lahendus vähendab elektritoite vajadust ja süsinikumahukat elektritootmist ning lihtsustab taastuvenergia kasutamist. Pilootprojektid tehti Tartu linnatänaval ja Pakri tööstuspargis - Tarmo Korõtko, TalTech

11.30 Kohvipaus

11.45 Linnaplaneerimise heaolu skoor – meetod, millega objektiivselt mõõta linnaelanike füsioloogilist ja psühholoogilist heaolu linnaruumi erinevates kohtades. Pilootprojektis mõõdeti heaolu Narva linna erinevates elupiirkondades, et tulemusi üldplaneeringu valmistamisel arvesse võtta - Ivo Fridolin, TalTech

 

12.05 Tallinn-Helsinki digitaalne dünaamiline rohemudel (GreenTwins) – digitaalne tööriist linna rohekeskkonna nutikaks planeerimiseks. Projektis luuakse Tallinna ja Helsingi linnale kohalikku taimmaterjalii sisaldav 3D mudel. Tallinna kesklinna luuakse virtuaalkeskus Avalinn, kus elanikud ja teised huvirühmad saavad linnaplaneerimises osaleda - Viktorija Prilenska, FinEst Centre for Smart Cities

 

12.25 Tuleviku transpordi ökosüsteem - uudne nõudepõhise ja ühistranspordi haldamise süsteem, kuhu olemasolevatele transpordivahenditele lisanduvad isejuhtivad „viimase miili“ minibussid ja mikromobiilsuse lahendused - Raivo Sell, TalTech

12.45 Arutelu

13.15 Ühine lõuna

14.00 Seminari lõpp

Igas esitluses räägime 15 minutit lahendusest ja pilootprojekti kogemusest ning võtame 5 minutit, et arutada kuidas võtta lahendust Eestis laiemalt kasutusse. Pikem arutelu on pärast esitluste lõppu.

FinEst Targa Linna Tippkeskuse loomist ja käivitamist toetatakse Horizon2020 Teaming toetusega. Pilootprojekte viime läbi Euroopa Regionaalarengu fondi ja Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi rahastusel.

bottom of page